Onderhoud en gebruik
Het onderhoud van ArtGrass® kunstgras is een stuk eenvoudiger dan u gewend was met uw oude gazon. Lastige klusjes zoals maaien, kantjes knippen en bijvoorbeeld bemesten behoren nu tot het verleden.

Als u ArtGrass® kunstgras in goede conditie wilt houden is enig onderhoud wel noodzakelijk. Daarvoor hebben wij de volgende onderhouds- en gebruiksrichtlijnen opgesteld.
Schoonhouden
Vanuit de omgeving en natuurlijk ook door betreding komt er vuil in het ArtGrass® kunstgras. Blad en andere grove vervuiling kunt u eenvoudig eruit borstelen met een bezem. Fijnere vervuiling kunt u ook opzuigen met een stofzuiger. Let er wel op dat u instrooimateriaal ook mee zult opzuigen.

Het verwijderen van bladeren kan met behulp van een zachte bladhark of bladblazer. Gebruik geen harde (stalen) bezem. Als uw kinderen limonade hebben gemorst, spoel deze dan gewoon met water na. Kauwgom e.d. kunt u verwijderen door deze voorzichtig van het gras te halen. Dit lukt nog makkelijker nadat u een blokje ijs op de kauwgom hebt gelegd. Gebruik nooit oplosmiddelen! Neem bij eventuele twijfel contact met uw hovenier op.

Borstelen
Direct nadat u het gras heeft gelegd kan het gras soms nog wat plat liggen (bijv. als het lang op de rol gelegen heeft). Borstel het gras voorzichtig op met een zachte bezem. Regelmatig borstelen is een goede onderhoudsmaatregel. Onderhoud en gebruik zijn van invloed op de vleugrichting die het gras zal aannemen. Om het mooi te houden adviseren wij u om uw gazon 1 keer per maand even op te borstelen.

In de winter
Na een periode van vorst zal de sneeuw of de vorst van bovenaf langzaam ontdooien. Onder het ArtGrass® kunstgras (in de ondergrond) kan de grond eventueel nog wél bevroren zijn. Het smeltwater kan dan niet in de ondergrond wegstromen. We noemen dit ‘opdooi’. Betreed in die situatie uw ArtGrass® kunstgras niet. Er kunnen dan namelijk allerlei oneffenheden ontstaan. Als uw ondergrond na deze vorstperiode tóch nog zacht blijkt te zijn wals dan voorzichtig met een handwals uw gazon, om oneffenheden te voorkomen.

Gebruik van voorwerpen op
het gras
De grasvezels van ArtGrass® kunstgras zijn met grote zorgvuldigheid in de tapijtrug aangebracht. Deze tapijtrug kan tegen een stootje, maar is niet geschikt voor zogenaamde ‘puntbelastingen’. Voorkom daarom dat u met puntige voorwerpen uw ArtGrass® kunstgras betreedt of belast. Als u ArtGrass® kunstgras wilt gebruiken om bijvoorbeeld uw tuinstoel(en) op te zetten adviseren wij u om te zorgen voor zoveel mogelijk drukverdeling en minimaal de aangegeven hoeveelheid instrooizand aan te brengen. Neem bij twijfel contact op met uw hovenier of tuincentrum.

U kunt gerust bijvoorbeeld uw kinderbadje op het ArtGrass® kunstgras plaatsen. Nadat u het badje leeg hebt laten lopen kán eventueel instrooimateriaal verplaatsen. Borstel het kunstgras na het opdrogen weer mooi op en verdeel het instrooimateriaal.

De bovengenoemde richtlijnen zijn met grote zorg opgesteld. Afhankelijk van eventuele specifieke omstandigheden van úw gazon kunnen eventueel extra werkzaamheden noodzakelijk zijn. Vraag bij eventuele twijfel uw hovenier voor aanvullend advies. Raadpleeg ook regelmatig deze website.